Generálny riaditeľ WIPO navštívil STU

Generálny riaditeľ WIPO navštívil STU V rámci svojej prvej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky navštívil STU dňa 20.10.2016 generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) pán Francis Gurry. Súčasťou návštevy bola jeho prednáška a odovzdanie ocenenia "WIPO IP Enterprise Trophy" pre STU. Zároveň bola pánovi Gurrymu odovzdaná Plaketa STU.

Viac informácií