Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU JÁNA BAHÝĽA - VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ vynálezcovsko-inovatívnej činnosti za rok 2022.

Cieľom je oceniť a vyzdvihnúť slovenskú osobnosť za mimoriadne hodnotné prínosy a riešenia v oblasti vynálezcovskej činnosti, za patentovú aktivitu a dlhodobý prínos v oblasti vedy a výskumu.

Termín prihlasovania: do 15.03.2023

BLIŽŠIE INFORMÁCIE