Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaž prebieha v troch kategóriách:

  • INOVÁCIA
  • INOVÁTOR/ INOVÁTORKA
  • POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:
- centrá pre transfer technológií 
- jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
- Centrum transferu technológií pri CVTI SR

 

Súťaž v roku 2022 prebieha v termíne od 01.04.2022 do 31.08.2022.

 

Odovzdávanie cien sa uskutoční na konferencii Cooperation Innovation Technology transfer - COINTT 2022 (10/2022).

 

Viac informácií aj možnostiach prihlásenia nájdete TU.