Súťaž je otvorená!

Hlavným cieľom súťaže je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Súťaž aj tento rok prebieha v torch kategóriách:

- INOVÁCIA
- INOVÁTOR/ INOVÁTORKA
- POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:
- centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe - ďalej len „CTT")
- jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
- Centrum transferu technológií pri CVTI SR (ďalej len „CTT CVTI SR")

V roku 2023 priebeha súťaž v termíne od 1.4.2023 do 31.8.2023.

Odovzdávanie cien sa uskutoční na konferencii Cooperation Inovation Technology transfer COINTT 2023 (10/2023)

Viac informácií o súťaži nájdete TU.