Nové číslo TTb 01/2023, odborného časopisu zameraného na oblasť transferu technológií a inovácií do praxe, tentokrát prináša článok od pracovníčok Kancelárie pre spoluprácu s praxou STU:

- Úspechy komercializácie na STU

A celé aktuálne vydanie nájdete na TTb 01/2023.