Nové číslo TTb 01/2022, odborného časopisu zameraného na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe, prináša okrem iného aj článok od našich kolegýň:

- Evaluácia predmetu priemyselného vlastníctva a jej realizácia v prostredí Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Aktuálne vydanie TTb 01/2022.