Kancelária spolupráce s praxou si dovoľuje pozvať všetkých vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov FEI a FIIT na:


Seminár "Úvod do problematiky priemyselných a autorských práv"

Dátum konania: 26.05.2015

Čas konania: od 9:00 hod. (registrácia a ranná káva od 8:30 hod.)

Miesto konania: miestnosť č. 1.40, Ilkovičova 2, Bratislava (budova FIIT)


Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 24.05.2015 na e-mailovú adresu ksp@stuba.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

POZVÁNKA