Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU VYNÁLEZ ROKA za rok 2022.

Cieľom súťaže je prispieť k pozdvihnutiu vedecko-technickej tvorivosti a priemyselno-právnej ochrany jej výsledkov a propagovať hodnotné technické riešenie. Do súťaže môžete prihlásiť svoje patenty, úžitkové vzory a vynálezy, ktoré majú úspech, hospodársky a spoločenský prínos v národnom i medzinárodnom kontexte.

Termín prihlasovania: do 15.03.2023

Bližšie informácie