V dňoch 10. - 11. 10.2017 sa konal v poradí už siedmy ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017.

Bližšie informácie o podujatí a videoarchív je tu.