Najväčšie podujatie o transfere technológií na Slovensku - konferencia COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2023 sa tento rok uskutoční v dňoch 24. a 25.októbra 2023 v hoteli Saffron v Bratislave.

Hlavná téma tohtoročného podujatia: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

 

Registácia na toto podujatie je možná na https://cointt.sk/registracia/

Videopozvánka na podujatie: https://youtu.be/VCdgmzPAntY