Podujatie sa koná v rámci série podujatí "TT MENTORING DAYS 2023", ktoré organizuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR v spolupráci s Kanceláriou spolupráce s praxou STU pre vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov.

ČAS A MIESTO KONANIA:
28.3.2023, 9:00 - 11:00
FEI HUB
Litovská 14, Bratislava

PROGRAM:
1. Predstavenie služieb CTT CVTI SR a NCTT SR
2. Ako postupovať pri ochrane duševného vlastníctva v procese transferu technológií na univerzite
3. Diskusia

Registrujte sa prostredníctvom registračného formulára do 26.marca 2023

Podujatie bude organizované formou raňajok.

Súčasťou registračného formulára je priestor pre vaše otázky.

Pozvánka