Kancelária spolupráce s praxou

JUDr. Lucia Rybanská
tel.: 0917 669 217

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava

e-mail: ksp@stuba.sk

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.