Kancelária spolupráce s praxou

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava

mobil: 0917 669 217
e-mail: ksp@stuba.sk
web:  www.ksp.stuba.sk

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.