Smernica Smernica (497,83 kB)
  O ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Príloha č. 1 Príloha č. 1 (326,81 kB)
  Oznámenie pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva
Príloha č. 2 Príloha č. 2 (502,87 kB)
  Postup prihlasovania predmetov priemyselného vlastníctva
Príloha č. 4 Príloha č. 4 (110,09 kB)
  Výška odmeny pre pôvodcov