Kancelária spolupráce s praxou Slovenskej technickej univerzite (STU) umožňuje transfer poznatkov a technológií z STU do podnikateľskej praxe a zavádzanie inovácií.

Pôsobíme ako obchodní zástupcovia vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí chcú poskytovať odborné poradenstvo, licencie na svoje vynálezy a nájsť zaujímavé príležitosti na rozličné formy výskumno-vývojovej spolupráce s podnikmi.

Transfer technológií zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri výmene znalostí vytvorených na pôde univerzity. Táto úloha je obzvlášť dôležitá pre maximálne využitie výskumu financovaného z verejných zdrojov v spoločnosti.

Prostredníctvom Kancelárie spolupráce s praxou môžete využiť výskumný potenciál našej univerzity a tak zlepšiť svoje produktové portfólio, procesy, technológie a služby pre svojich klientov. Okrem odborných konzultácií, technickej podpory a licencií vám tiež ponúkame spoluprácu na výskumno-vývojových projektoch a vypracovanie expertízy.

 

Spolupráca sa týka najmä nasledujúcich oblastí:

 • Architektúra
 • Automatizácia a riadenie
 • Bezpečnosť
 • Chémia
 • Potravinárske technológie
 • Dizajn
 • Elektrotechnika
 • Energia
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Fyzika
 • Geodézia
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Materiálové inžinierstvo
 • Stavebné inžinierstvo
 • Strojné inžinierstvo
 • Urbanizmus
 • Výrobné technológie
 • Vzdelávanie v hore uvedených oblastiach