Najdôležitejšie zákony a iné dokumenty:

Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) (481,43 kB)
Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (579,57 kB)
Zákon o dizajnoch Zákon o dizajnoch (392,33 kB)
Zákon o ochranných známkach Zákon o ochranných známkach (494,37 kB)
Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov (302,26 kB)
Sprievodca pre vedecko-výskumných pracovníkov STU Sprievodca pre vedecko-výskumných pracovníkov STU (1,83 MB)

 

Metodické materiály vypracované CVTI SR v rámci projektu NITT SK:

Duševné vlastníctvo a zachovanie mlčanlivosti - Príručka pre výskumníkov

Akademické materiály a publikovanie - Príručka pre výskumníkov

Duševné vlastníctvo a transfer technológií

transfer_technologii_1transfer_technologii_2transfer_technologii_3transfer_technologii_4