Generálny riaditeľ WIPO Francis Gurry navštívil STU.
Článok pod názvom Návšteva riaditeľa WIPO v periodiku SPEKTRUM (číslo 2, rok 2016/2017, strana 5).