Hľadáte experta na riešenie Vášho problému?
Chcete vedieť akými technológiami Vám MTF STU vie pomôcť?
Zaujíma Vás na akých zariadeniach MTF STU pracuje?
Máte záujem stať sa partnerom MTF STU?

Odpovede nie len na tieto otázky Vám ponúka

DATABÁZA PONUKY NA SPOLUPRÁCU S PRAXOU

  • prehľad vedecko-výskumnej charakteristiky ústavov
  • prehľad patentov a autorkých osvedčení pracovníkov MTF STU
  • prehľad projektov riešených na MTF STU pre prax
  • prehľad projektov riešených na MTF STU podporených EÚ