V dňoch 18. a 19.októbra 2022 sa v priestoroch hotela Saffron v Bratislave uskutočnila konferencia COINTT 2022, ktorej tohtoročným zameraním bolo Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

cointt

Na konferencii vystúpilo 85 spíkrov, bolo na nej 24 programových vstupov a 3 nové témy, zahŕňala aj 3 keynoty, 5 prezentačných vstupov, 12 panelových diskusií a 1 workshop. Podujatie prestavilo Easy Access, Open Access, univerzitné spin-off na Slovensku, zanalyzovalo nástroje na podporu inovácií ako superodpočet, pantentbox a európske platformy ako EDIH a EIT.

cointt

V prvý deň konfrencie v rámci KEYNOTE vystúpila aj Lucia Rybanská (riaditeľka Know-how centra STU) spolu so Shivom Loccisanom (generálny riaditeľ spoločnosti BEHOLD na univerzite v Bologni, Taliansko). Témou ich prezentačných vstupov bolo Stransparentňovanie univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovenku. Prezentácie priniesli pohľad na danú tému z dvoch rôznych krajín.

Prednáška JUDr. Rybanskej je prístupná tu. A prednáška p. Loccisana tu.

 

cointt

cointt

V rámci konferencie sa uskutočnil aj Slávnostný večer, v rámci ktorého boli vyhlásení víťazi súťaže CTTS 2022.

Novinkou konferencie sú záväzky vyplývajúce z obsahu,teda závery z konferencie, ktoré si môžete pozrieť tu.

Viac informácií ako aj fotogalériu a videogalériu nájdete na stránke podujatia: www.cointt.sk