Nové číslo TTb 02/2022, odborného časopisu zameraného na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe, prináša okrem iného aj článok napísaný našou kolegyňou JUDr. Luciou Rybansku v spolupráci s Ing. Andreou Čorejovou, PhD. zo Žilinskej univerzity:

- Študenti vysokej školy v procese transferu technológí

Aktuálne vydanie TTb 02/2022.