Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) zverejnil Výročnú správu za rok 2017, ktorá opätovne uvádza pokles počtu podaných patentových prihlášok z 235 na 206 a nárast počtu prihlášok úžitkových vzorov z 359 na 412 v porovnaní s rokom 2016. Výročná správa obsahuje aj informácie týkajúce sa legislatívy, medzinárodnej spolupráce, služieb úradu a ďalšie.


Výročná správa je k dispozícii na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 

Vyrocna_sprava_UPVSR_2017