Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) zverejnil Výročnú správu za rok 2016, ktorá uvádza pokles počtu podaných patentových prihlášok z 256 na 235 a aj pokles prihlášok úžitkových vzorov o 14% na 359 v porovnaní s rokom 2015. Výročná správa obsahuje aj informácie týkajúce sa legislatívy, medzinárodných vzťahov, služieb úradu a ďalšie.

Výročná správa je k dispozícii na stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 

Vyrocna_sprava_2016