Udelenie Ceny za transfer technológií Ing. Petrovi Peciarovi, PhD. v kategórií Prístup inovátora k realizácii transferu technológií.

Článok pod názvom Cena za transfer technológií v periodiku SPEKTRUM (číslo 2, rok 2016/2017, strana 5).