JUDr. Lucia RYBANSKÁ
riaditeľka Know-how centra STU

Mobil: 0917 669 217
E-mail: lucia.rybanska@stuba.sk

 

Mgr. Natália MOLNÁROVÁ
manažérka transferu technológií a duševného vlastníctva

Mobil: 0940 984 139
E-mail: natalia.molnarova@stuba.sk

 

Ing. Michaela BEHÚLOVÁ
manažérka transferu technológií a duševného vlastníctva

Mobil: 0947 901 995
E-mail: michaela.behulova@stuba.sk

 

Náš tím