Ako môžeme zjednodušiť kontakt a podporiť spoluprácu v oblasti transferu technológií medzi akademickou a podnikateľskou sférou?

Hosťami podcastu boli Lenka Bednárová z Odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), Lucia Rybanská - riaditeľka Know-how centra STU v Bratislave a Peter Peciar zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Veda na dosah

Podcast nájdete na: https://vedanadosah.cvtisr.sk/ine/podcast-spolupraca-medzi-akademickou-a-podnikatelskou-sferou-pri-transfere-technologii/